Nieuw Middelburg

Stedebouwkundig plan Nassaulaan-Oranjelaan 2000-2001 Tot in de 20e eeuw vond men buiten de vesten van Middelburg slechts boerenhuizen, buitenplaatsen en nog niet aaneengesloten lintbebouwing langs de singels.Thans liggen er verscheidene uitbreidingswijken, met als nieuwste aan de noordzijde een moderne tuinstad: de Veerse Poort ontworpen door Herman Hertzberger in 1998, aansluitend aan de oudste: Nieuw Middelburg […]

Woning familie Kambier

[:nl] Paalhoofd 13 te Vlissingen 2000-2001 Aansluitend aan de woningen langs de Vlissingse Watergang in de nieuwe wijk Lammerenburg heeft aannemer Kambier zijn eigen woning gebouwd. Onder het omhooggevouwen zinken dak dalen vier woonnivo’s af naar de houten vlonders, die aan twee zijden boven het water zweven. Door een kruis van gangen en trappen worden […]

Herinrichting Scheldeterrein

Het ontwerp voor een nieuwe invulling van het terrein van scheepswerf De Schelde, in Vlissingen houdt rekening met het specifieke karakter van ‘de plek’. Geprobeerd is om met de atelierwoning tegelijk een aanzet te geven voor een stedebouwkundige vernieuwing van Vlissingen, misschien zelfs van Zeeland. Als dat ergens mogelijk is, dan hier op het Schelde-terrein. […]

LA 202 CROSS-SECTIONS

[:nl]London Peckham Europan 6, 2001 urban plan When we first visited London-Peckham we immediately started to think about a strong urban structure that would fill the entire space pointed out on the map. One whole building that would dominate the Peckham centre and thereby give new life – dynamic and urban – to the town, […]

Herinrichting Nieuwe kerk

[:nl]Nieuwe Kerk Middelburg Interieur Nieuwe Kerk te Middelburg 1998-2001   Al geruime tijd had de kerkeraad van de Nieuwe Kerk te Middelburg het plan om de zondagse liturgische praktijk dynamischer te maken, maar het bestaande wederopbouw interieur liet dat niet toe. Technische problemen met de verwarming leiden er uiteindelijk toe dat de kerkeraad besloot de […]

Het groene CD meubel

Het groene cd-meubel Het meubel is ontworpen om een grote hoeveelheid cd’s op te bergen. Het meubel kombineert de openheid van een cd rek met het materiele van een meubel. Het meubel heeft een alternerende vorm waardoor de cd’s telkens per laag van kant wisselen. Aan elke kant staan drie lagen cd’s afgewissled door drie […]

EUROPAN 3 / Rummelsburg 2000

[:nl]Berlijn 2000 In het kader van de derde Europan prijsvraag moest op een lokatie langs de Spree in Berlijn een ontwerp gemaakt worden voor een Olympisch dorp, dat na het houden van de Spelen in 2000 omgevormd zou kunnen worden tot een plezierige woonlokatie aan het water. Op deze plaats ligt hedentendage een oude jeugdgevangenis, […]