Nieuw Middelburg

Stedebouwkundig plan Nassaulaan-Oranjelaan

2000-2001

Tot in de 20e eeuw vond men buiten de vesten van Middelburg slechts boerenhuizen, buitenplaatsen en nog niet aaneengesloten lintbebouwing langs de singels.Thans liggen er verscheidene uitbreidingswijken, met als nieuwste aan de noordzijde een moderne tuinstad: de Veerse Poort ontworpen door Herman Hertzberger in 1998, aansluitend aan de oudste: Nieuw Middelburg door Vertregt en Van Epen uit 1922.

Onze lokatie ligt precies op de aansluiting tussen beide wijken. Waar voorheen een school stond hebben wij een aantal kleine blokken gerangschikt, met daar tussenin een nieuwe straat (Maxima-straat) en een publiek pleintje.

Zowel in de beoogde architektuur als in de stedebouwkundige uitleg zoeken we aansluiting bij de hier abrupt eindigende blokken van Van Epen, die met de verspringende gevels en erkers een levendig straatmaken maken; aaneengesloten bebouwing met balkons en evt. tuinen op de zon, in drie lagen, waarvan de bovenste een afwijkende materiaalbehandeling krijgt.

In de massa-opbouw van het geheel maken we een overgang tussen de sobere laagbouw van Van Epen, de hoge flats van Piet Götzen uit het begin van de jaren zestig aan de Nassalaan en de dure laagbouw in het nieuwe deel van Hertzberger.

Ook in termen van dichtheid is hier sprake van een overgangsgebied. In de eenvoudige blokvormige volumes bevinden zich een viertal woningtypen, die grenzen aan een groen binnenterrein (waarop geparkeerd wordt) of groenstrook of aan het pleintje (dan heeft men een achtertuin); de gevels van de kleine volumes zorgen voor een verbeterde begrenzing van de ruimte in de Oranjestraat, die thans een nogal rommelig beeld kent. In totaal worden er 33 woningen in het plan gemaakt.

projektarchitekt: Johan de Koning

projektteam: Laurens Louis

ontwerp: 2001 uitvoering gepland in 2003