EUROPAN 3 / Rummelsburg 2000

[:nl]Berlijn

2000

In het kader van de derde Europan prijsvraag moest op een lokatie langs de Spree in Berlijn een ontwerp gemaakt worden voor een Olympisch dorp, dat na het houden van de Spelen in 2000 omgevormd zou kunnen worden tot een plezierige woonlokatie aan het water.
Op deze plaats ligt hedentendage een oude jeugdgevangenis, die tot voor kort in gebruik was bij het (Oostduitse) leger. Verderop langs de Spree veel bedrijvenlokaties en zeer verouderde en verwaarloosde woningblokken. De gemeente Berlijn is al geruime tijd bezig ontwerpen te ontwikkelen voor de wijk Rummelsburg, die ondanks de in potentie aantrekkelijke lokatie aan de rivier alle kwaliteiten verloren laat gaan. Wij gaven de Spree-oever een sterke relatie met de rivier door pieren aan te leggen vanaf de ontsluitingsweg tot ver in het water. Tussen deze pieren ontstaan woningblokken die zeer dicht verkaveld zijn in woningen van 10x10m waarbij het daglicht vooral via verschillende patio’s van bovenaf de woning in komt. Deze blokken vormen door de geweldige hoeveelheid aan schakel-mogelijkheden een dicht, dorpsachtige stadsweefsel met verschillende straten (breed, smal en zeer smal) direkt aan het water. Dan volgt een brede groene zone, waarin allerlei publieke voorzieningen zijn opgenomen en als laatste Рter afsluiting van het gebied langs de ontsluitingsstraat Рeen hoog blok met langs twee zijden van een hoge vide woningen, die uitzien over de groenzone (die gedeeltelijk is opgenomen in het blok), de rivier en de stad.

gehonoreerd met 2e prijs

gepubliceerd in: “At home in the city: urbanising residential areas”, Europan Parijs 1994[:]