Tijdelijk Gebruik Scheldeterrein

[:nl]Vlissingen

2009

buitenexpo

Voor veel Vlissingers is de ruimte van de voormalige scheepswerf De Schelde een speciale plek, waar een fors deel van de geschiedenis van de stad als het ware opgeslagen ligt. Een plek als collectief geheugen. Te meer daar die plek voorheen alleen toegankelijk was voor werknemers van de werf. Het publiek kwam er niet of zelden. Tewaterlatingen waren een groot feest, maar veelal bleef wat er daar gebeurde op enige afstand. Je zag de schepen in aanbouw boven de gebouwen uitsteken. Je hoorde het geklop van hamers, het zagen en het snijden van platen, het klinken van de nagels of je rook het gesmolten metaal of het meniën. De ochtendfluit en de stroom van fietsers. Iets geweldigs had daar plaats, de trots van Vlissingen, maar je kon er niet bij.
Nu het terrein door de gemeente is aangekocht en klaar ligt om bebouwd te worden, kan dat wel. En als het open gaat, zal ook die plek een deel van zijn magie verliezen. Tegelijkertijd kan die geschiedenis van Vlissingen gaan bloeien. Daarom verwijst de open constructie die hier geplaatst gaat worden voor het houden van exposities naar de vorm van de schepen die er eens van stapel liepen. Het is nog een karkas, leeg en knokig. Maar straks hangen er portretten in van arbeiders, of panorama’s op de stad. Licht gewicht objecten kunnen er in eveneens in bevestigd worden. Of de schone was. Een schip in aanbouw. Een plek in opbouw. De stad in wording.

Hoewel de constructie voor de buitenexpositie 10 meter hoog is en 30 meter lang, valt hij in het niet bij de schaal van de Zware Plaatwerkerij en van het voormalige dok. Op zichzelf is de constructie ook helemaal open: je kijkt er zo doorheen. In gebruik zal dat veel minder het geval zijn. Het zicht wordt je dan benomen door de objecten die er in zijn opgehangen. In een enkel geval kan de hele constructie wellicht bekleedt worden en wordt het schip (scheepje) weer zichtbaar.

info toren en resto

Langs de kade van de voormalige scheepshelling en vlak bij de stalen brug, is het informatie punt voor het Scheldeterrein gesitueerd. Hoog – zo’n 14 m – boven het terrein, alsof je in een oude kraan van de werf zit, kijk je uit over het hele terrein. Voor je zie je de lange as van het voormalige dok, tot aan de nieuwe brug en de nog actieve delen van scheepswerf Damen. Achter je de stad. Naast je de nieuwe parkruimte en aan de overzijde van de helling de zware plaatwerkerij. Vanaf deze hoogte zie je alles anders. In de ruimte net onder het uitkijkplatform vindt je tentoonstellingen over de komende inrichting van het terrein met huizen, bedrijven en parken. Ook is er veel informatie te vinden over de voormalige scheepswerf en zijn werknemers. Een sprankelende historische plek, die voor de stad en de stedelingen een niet te missen betekenis heeft. Landschappelijk opnieuw ingericht door Land ontwerpers uit Middelburg.
Onderaan de toren is een grote houten vlonder: het terras van de resto die er naast ligt. Een heerlijke plek in de zon, waar je op je gemakje alle passerende bezoekers gaan gadeslaan en kan genieten van al het volk dat deze plek in beslag neemt voor een lekker dagje uit in eigen stad. De nieuwe doorgaande route vanaf de toegangspoorten loopt pal langs dit terras. Je waant je Visconti op het Venetiaanse Lido: je mist niks.
Zowel de uitzichttoren als de resto zijn opgebouwd uit scheepscontainers. Op die manier wordt nog eens extra bij de geschiedenis van deze plek bepaald. Hier werden schepen gebouwd. Hier klonk het lawaai van enorme machines en gigantische apparatuur. Een schaal die de normale wereld te boven ging. Nu zijn er in ieder geval die gele containers nog. Iets van dat roemrijke verleden wordt er bewaard. Mis het niet!

opdrachtgever: Gemeente Vlissingen

ontwerp landschap: Land Ontwerpers, Jos Willemsen, 2008-2009

ontwerp objecten: Johan de Koning, 2009

team: Rensley Mattheeuw, Stijn Brilman, Jos Willemsen, Johan de Koning

constructie: Tekenburo Willems, Vlissingen
uitvoering: gepland voor juni 2009

foto opening: Ruben Oreel[:]