Informatie centrum Nationaal Landschap Oosterschelde

Neeltje Jans

2006

 Tij

Hier gaan over het tij
de maan, de wind en wij

Ed Leeflang

Het tij; heen en weer, een eeuwige continue beweging , perpetuum mobile. Het tij was ooit de belangrijkste reden voor de aanleg van een half-open dammenstructuur in de Oosterschelde: de pijlerdam. Eb en vloed bleven daardoor gehandhaafd en daarmee ook de schelpdierencultuur en de unieke flora en fauna in dit tegenwoordig als Nationaal Park aangemerkte gebied. Een informatie- en bezoekerscentrum van dat NP Oosterschelde moet m.i. dan ook de kenmerken van dat wisselende tij in zich op weten te nemen. Stroming heen en weer, in en uit, op en neer. Hiermee is de beweging van twee alternerende en naar boven toe uitstekende driehoeken in het ontwerp toegelicht. Een smalle en een brede. De brede faciliteiten-driehoek met trap op het dak leidt bezoekers naar het uitzicht over de maan, de wind en alle bezoekers. De smalle entree-driehoek neemt de elementen in zich op: het zijn zonnecellen die het gebouw op eigen kracht voorzien van energie. Driehoeken zijn in zichzelf onvervormbaar en spreken als gematerialiseerde volumes de robuuste weerstand uit die in dit klimaat en op deze locatie terdege op z’n plaats zijn.

En wij gaan er over. Wij, als bezoeker, betreden de grote trap die leidt tot inzicht en uitzicht. Wij gaan ook over de hellingbaan naar binnen, het gebouw in. Daar vinden we alle benodigde faciliteiten om onze kennis van dit buitengewone natuurpark op peil te brengen en ook in sportief en toeristisch opzicht spannende activiteiten te kunnen ontplooien. De ruimte is efficiënt en eenvoudig ingericht, met voornamelijk blauwe tinten, terwijl door de wisselende werking van de grote en kleine driehoekige, in elkaar stekende en overvloeiende ruimtes een specifiek lichteffect aan de binnenzijde wordt verkregen, terwijl de buitenzijde enigszins geheimzinnig stoer en sober blijft. Dit effect wordt ten dele verkregen doordat het gebouw twee meter diep de grond in is gezakt en ten dele doordat wat materialisering betreft gekozen is voor ongepolijst beton, ruw hoekig basalt en strak roestvast staal voor de brise-soleil-bekleding.

Tij plus, de gevraagde plusvariant kent aan de buitenzijde van de glasvlakken een permanent zonweringssysteem. Bij de panorama-vlakken vanuit de instructiezaal wordt dit gemaakt door horizontale rvs lamellen, die ook opgetrokken kunnen worden. De zijgevel van het hoofdvolume bestaat uit verticale rvs lamellen terwijl juist het smalle entree-blok wordt omgeven door een rvs constructie in vis-motief. >s Avonds komt er een lichte blauwe gloed uit het gebouw naar buiten tussendoor de lamellen en de traptreden van trap naar de wind.

gegevens:

ontvangstruimte: 35 m2
infopunt: 16 m2
horeca: 30 m2
bergingen: 25 m2
techniek: 10 m2
sanitair: 15 m2
lokalen (incl. klimmers): 80 m2
instructie zaal 60 m2

inhoud: 1100 m3