Huisvesting St Cultureel Erfgoed Zeeland

Middelburg

2006

Rond te zien is zinloos, zoals alles
maar het brengt tenminste kennis
Mark Boog, Ongeluk
uit De encyclopedie van de grote woorden

Architektuur is geen object maar een plek. Het gevoel om in een speciale plek te zijn die een drie-dimensionale uitdrukking van de verbeelding van de architekt is, is het meest opvallende plezier van architektuur: het omgeeft ons, is tegelijk reƫel als visionair.
Witold Rybscynski

Rond zien

Een weinig interessant bestaand gebouw, de voormalige brandweerkazerne van Middelburg; een gebouw dat er wel strak uitziet, eenvoudig van opzet en compositie is, moet worden omgebouwd tot een nieuw gezicht van een functie die op dit moment een sloom en stoffig imago heeft en op zoek is naar een frisse en open manier om zich te tonen aan een groter publiek. Die functie is kantoorruimte, maar vooral voertuigenstalling, depot en expositieruimte voor de St Cultureel Erfgoed Zeeland. De heldere structuur, die het huidige gebouw bezit kan bij de metamorfose van kazerne tot depotruimte een probate hulp zijn.

Bij het voorstel is inspiratie opgedaan uit de idee van dichter Mark Boog die het opdoen van kennis – een van de voornaamste taken van SCEZ – koppelt aan het doelloos om zich heen kijken van mensen, op zoek naar de zin van het bestaan. Dat rondzien, leek ons een fraaie uitdaging in te houden voor het ontwerp. De locatie van het gebouw, aan een belangrijke verkeersweg rondom de oude binnenstad, leek ons een goede aanleiding te zijn om voor de SCEZ een echte plek te maken, iets zoals Rybscynski het uitdrukt, visionairs. Dat was tenslotte ook de opgave zoals opgesteld door de Provincie Zeeland, in deze de opdrachtgever, tot het maken van een visie op de voorgestelde functiewijziging.

Om de nieuwe functie te accommoderen zijn twee grote ingrepen gedaan in de bestaande brandweerkazerne en twee minder grote. Alle vier blijven het echter ingrepen: ze gaan het bestaande gebouw grondig wijzigen.

2 grote ingrepen

– uitbreiding met depot deels onder huidige binnenplaats (geklimatiseerd depot+groter oppervlak van depot)

– nieuwe huid, gevel voorlangs het gebouw (ivm. presentatie en klimaatbeheersing/isolatie+geluidwering)

2 minder grote ingrepen

– nieuwe entree met daklicht en vide (representatie, duidelijkheid, ruimte + licht)

– vloer in gymzaal als Atafel@ uitgevoerd met vides (ruimtelijkheid en apart zetten vergaderkamers)

Daarnaast worden nog een serie kleinere veranderingen voorgesteld, die het functioneren van de structuur als geheel zullen vergemakkelijken en er voor zullen zorgen dat de nieuwe functie zich op een juiste wijze kan nestelen in de bestaande structuur. Het betreft enkele doorbraken in de betonstructuur van de voormalige bb-kelder, het weghalen van enkele binnenwanden, het vernieuwen van installaties met name in de toekomstige depotruimten (waarvan de installaties op het dak zullen worden gesitueerd), het aanbrengen van kozijnpuien ipv. garagedeuren aan de achterzijde van het gebouw, de aanleg van een tuin en parkeerplaatsen (deels onder pergola) op binnenplaats en het opnieuw stuccen van wanden en het schilderen van het gehele interieur.

opdrachtgever: Provincie Zeeland

ontwerp: september 2006

projektarchitekt: Johan de Koning

team: Wies Minderhoud, Johan de Koning