Appartementen en bedrijfsruimte

Keizersdijk Goes

Gebaseerd op de oude perceelsstruktuur achter de Keizersdijk in Goes, ligt het komplex woningen en winkelruimte enigszins verscholen achter de dijk. Deze dijk schermt het oude centrum van Goes af van de singels. Als sinds mensenheugenis een terrein met achtertuinen, schuurtjes, werkplaatsen, met de daaraan eigen, gekombineerde charme van bedrijvigheid en verval. Een mooie lokatie om te wonen en uit te zien op hetzij het groen en het water van de singels, hetzij op de binnenstad en de daarbovenuit stijgende gotische Maria Magdalenakerk. Wil iedereen daar zoveel mogelijk profijt van hebben, dan moet je wel aansluiting zoeken bij de oude percelen, die in bochtige vormen, haaks op de dijk staan. We hoefden ze eigenlijk alleen maar omhoog te zoomen en de totale hoogte in overeenstemming met het silhouet van de stad te brengen. De een wat hoger, de ander wat lager, aansluitend bij de hoogte van de omringende bebouwing.

Onder het nivo van de dijk een parkeerterrein, uit het zicht en beschermd. Op straatnivo de winkels en entrees, daarboven de woningen aan twee zijden van een gang en hal. In een nauwe, lichte spleet, het uitzicht, een trap en een lift. De woningen worden naar buiten toe breder, men woont in de breedte.

projektarchitekt: Johan de Koning

ontwerpteam: Don Monfils

ontwerp: 1996, niet uitgevoerd

model: Albert Bouwman te Rotterdam