Praktijk voor orthodontie

[:nl]J.D.M.Govers
Erasmuslaan 2
4615 AB Bergen op Zoom

De praktijk is ontworpen als nieuwbouw aan de Erasmuslaan, een overgangszone tussen het oude stadscentrum en de 19e eeuwse bebouwing in Bergen op Zoom. Naast de vestiging van een praktijk voor orthodontie bevindt zich op de eerste verdieping verhuur-kantoorruimte. Het rechthoekige volume van het gebouw is ontleend aan het karakter van de bestaande bebouwing. Door in het rechthoekige volume een Z-vormige coupure aan te brengen en de ontstane bouwvolumes twee maal te verschuiven is het ontwerp toegesneden op het bouwprogramma en de stedenbouwkundige situatie. De eerste verschuiving, in de lengterichting, vormt de twee hoofdonderdelen van het gebouw: de orthopraktijk op de begane grond (met een klein stukje verdieping) en de kantoorruimte op de verdieping (met een klein stukje begane grond). Tussen de twee volumes ontstaat de entreeruimte en het dakterras. De tweede verschuiving, in de dwarsrichting van het bouwblok, zorgt ervoor dat de een lage gevellijn ontstaat aan de Glacisstraat, aansluitend aan de kleinschalige bebouwing aldaar. De hoge gevellijn sluit aan op de grootschalige bebouwing van de Erasmuslaan. Voor de praktijk is het gehele intereur mee-ontworpen.

projektarchitekt: Don Monfils uitvoering: 1997

konstrukties: Archikon te Goes

realisatie: bouwbedrijf Adriaan de Kok te Bergen op Zoom

 [:]