Nieuwe Markt

Middelburg

Een herinrichtingsplan voor de Markt in Middelburg betekend aandacht voor de vloer. Op die vloer vindt namelijk alles plaats, de hele stad gaat erover en die vloer heeft alles al meegemaakt. In die vloer liggen de verhalen van Middelburg als het ware opgeslagen. Grote verhalen en kleine verhalen. Die moeten boven komen; de markt moet gaan spreken. Maar wie geeft hem stem? Kunstenaars. Er zijn er in de loop der tijden veel geweest die iets hebben gezegd over Middelburg en omgeving. Geef ze het woord maar. Tegelijk is die vloer nog altijd een werkvloer, voor de kooplui erop en eromheen. En de vloer wordt een speelvloer, een beeld om mee of op te spelen; voor kinderen, bezoekers, getrainde artiesten, nachtvlinders etc. Vandaar een nieuwe vloer voor de markt, van natuursteen, degelijk, mooi, hard en historisch. Daarin, als grafzerken in een kerk, de platen voor de kunstenaars, bedekt met dichtregels, in een maatsysteem volgens de Middelburgse roede en een verlichtingsplan dat door computers en andere spelers gemanipuleerd kan worden. Een fontein als integraal onderdeel van het plan, een zeegolf die met de regelmaat van de natuur een zout water zuil voor het oude stadhuis laat oprijzen. En twee kiosken die het nu lege plein afsluiten en afbakenen, van zink, gedraaid als serpentines, poorten naar het speelveld, waar mensen zich verzamelen, en het veld overzien. Langs de randen ruim gelegenheid voor terrassen.

projektarchitekt: Johan de Koning

ontwerpteam: Don Monfils, Leonard Snelders

ontwerp 1996; niet uitgevoerd