10 woningen Hogeweg

[:nl]

Hogeweg / Paulus Potterlaan
Vlissingen

2001-2004

Twee smalle stroken op een langgerekte kleine kavel, ingeklemd tussen twee bestaande woningen. Aan een lange zijde (Hogeweg) begrensd door vier-laagse woonblokken uit de jaren zestig. Aan de andere zijde (Paulus Potterlaan) door lage kapwoningen uit een masterplan van E. Groosman, eveneens uit de late jaren zestig.

De wens van de opdrachtgever om op deze plek een fors aantal woningen te realiseren, stond op nogal gespannen voet met de eveneens belangrijke wens tot simpele bouw en snelle verkoop. Bovendien eiste het stedelijk kwaliteitsteam een plan met twee voorgevels; in elke bovengenoemde straat een, van waaruit dan tevens de ontsluiting diende plaats te vinden.

Uiteindelijk is op grond van bouwmethode en prijsniveau het beoogde aantal woningen teruggebracht van twintig naar tien. Om het gevoel van een te grote massa te vermijden werd de bovenbouw van de woningen in losse blokken uitgevoerd. Dit effect is versterkt door de opbouwen in een licht materiaal uit te voeren (namelijk glas) dat sterk contrasteert met het onderliggende, donker gekleurde metselwerk van de begane-grond stroken. In die onderbouw is geen onderbreking aangebracht, zodat de lengte richting van de kavel in zijn geheel benut en benadrukt wordt. Zodoende is het straatprofiel verduidelijkt. Alleen bij de voordeuren en kozijnpanelen is gekozen voor een stevig kleuraccent om de onderlinge woningen te duiden.
Daarnaast is in de doorgaande gevels een subtiele versiering aangebracht in de vorm van een iets terugliggend rollaag patroon van staande bakstenen, onder de kozijnen en in de tuinmuren, die het bouwblok aan de kopse kanten beëindigen. De privé-tuinen, die ondiep maar breed, aan de achterzijde worden ontsloten door een midden-gang, worden door deze gemetselde tuinmuren en een poort aan weerszijden naar de straat worden ontsloten.
Om ruimte in de diepte te sparen (en daardoor twee langsliggende blokken te kunnen maken) zijn de woningen in de lengterichting van de straat ontwikkeld. Hierdoor hebben alle woningen een lange, ruime woonkamer gekregen met een soepele en open overgang naar de keuken. De woonkamer is door de geringe diepte van veel licht voorzien aan de gevels door zowel een ruim liggend raamkozijn naar de straat als een grote opening met schuifpuien naar de tuin. De trap naar de verdieping is met een ruim bordes een unicum in deze categorie woningen. Het matglas in de toilet wordt door de bewoners als een object trouvé beschouwd.

opdrachtgever: AVV Beheer, Middelburg
projektarchitekt: Johan de Koning
team: Mark Boschman, Johan de Koning
ontwerp: 2001-2003
uitvoering: Bouwgroep Peters, Middelburg, 2003-2004
konstrukteur: Konstruktieburo Faktor, Middelburg[:]