stadsvingers en groene longen

In de serie Het Leven in Middelburg, 1850-heden, schreef Johan de Koning deel 2, over de stadsontwikkeling en stadsuitbreidingen, onder de titel Stadsvingers en Groene longen. Pas in de jaren twintig van de twintigste eeuw breekt Middelburg uit de oude stadsomwalling. Maar daarna gaat het hard. Vanaf de jaren zeventig wonen er meer mensen buiten […]