De Grote Sprong Voorwaarts

Het Kanaal door Walcheren is onze verbinding met de wereld. Ooit was het de slagader van de economische activiteit in Middelburg. Aangelegd om scheepvaart tussen Wester- en Oosterschelde mogelijk te maken. Zo kreeg Middelburg weer aansluiting op het handelsnet. Er vestigde zich een ijzergieterij langs, een meelfabriek, een lampenvoetfabriek en een droogdok. Beurtschippers voeren er af en aan, terwijl veerboten verbindingen onderhielden met Rotterdam, met Antwerpen en zelfs met Londen. Uiteraard was ook de spoorweg gekoppeld aan het kanaal. Infrastructuur, zo kan de les zijn, creëert kansen. Op dit moment is het kanaal er vooral voor de pleziervaart. Middelburg is een jachthaven geworden. Verder liggen de oevers er verlaten en een beetje mistroostig bij. Onbenut maakt onbemind. Niemand vertoeft graag langs deze waterkant want er gebeurt weinig. Vreemd is dat eigenlijk, hoe zo’n enorme ingreep in economie en landschap in relatief korte tijd verwordt tot een nutteloos relikwie. Jammer ook want er kan zoveel meer gebruik van gemaakt worden. In een oud plan van Riek Bakker werden culturele activiteiten, recreatie en wonen opnieuw gekoppeld aan de vaarroute. Gecompleteerd met kantoorfuncties rondom het station. Maar afgezien van de bouw van het stads- en waterschapskantoor kwam er verder niets tot stand. Daarom nu dit idee voor een Grote Sprong Voorwaarts. Gebruik makend van wat er al aanwezig is kan met behulp van een paar betrekkelijk simpele ingrepen de kanaalzone uitgebouwd worden tot een groot, aantrekkelijk verblijfsgebied, voornamelijk door commerciële, sociale en recreatieve activiteiten mogelijk te maken. Kortom de oude functie van vervoer en verbinding te herstellen en zodoende de koppeling tussen noord en zuid te maken. Wij stellen we het volgende voor: • Entameer kleinschalig vervoer over het kanaal. Watertaxi, rondvaartboten, waterfietsen. Maak herkenbare opstappunten op verschillende plekken langs het hele traject. Verbindt het stationsgebied met het historisch centrum van Middelburg en Veere, maar ook met Arnemuiden, Kleverskerke en Vlissingen. • Breng de mensen dichter bij het water door het aanleggen van nieuwe toegankelijke en aantrekkelijke steigers, boardwalks en terrassen op enkele plaatsen langs de kades. Laat het publiek de binnenkant van het kanaal ontdekken. Een passage om het passagieren mogelijk te maken. • Sluit die vervoersdiensten en de openbare passage plankieren aan op reeds bestaande netwerk van voet- en fietspaden, treinverbindingen en zorg ervoor dat er op enkele plaatsen ruimte ontstaat voor commerciële activiteiten. • Ontsluit vanaf het water een aantal plekken in de stad die er al zijn, maar die (te) weinig benut worden en nog niet gezien worden als interessante of mooie plekken. Denk aan de Havendijk, het stationsplein, de Loskade, het Groene Woud, Segeerssingel. • Faciliteer op een aantal plaatsen overkappingen, abris, windbrekers e.d. om de ontwikkeling van (open lucht) activiteiten mogelijk te maken en publiek te trekken. Het gebied ten noorden van het NS station, waar nu slechts een tochtige parkeerplaats is gelegen, vormt de belangrijkste locatie voor een grotere concentratie van voorzieningen, zoals een boekenmarkt, een skatebaan, een versmarkt, een Zeeuws Museum winkel en tenttonstellingspaviljoen en een vernieuwde restauratie voor het station. Joop Kroon Leonard Snelders Johan de Koning www.kanaalsprong.nl Het kanaal kan juist veel bieden (pdf) PZC 13/13 april 2013