G-Spot / prijsvraag De Zak

[:nl]Ovezande

1997

Ovezande, een dorp in de zak van Zuid-Beveland is het geboortedorp van Ernest Groosman. Veel van de dorpen in dit gebied worden geteisterd door kleine uitbreidingen aan de rand van de bebouwde kom, die het pastorale aanzien vanuit de omringende polders sterk aantast. Bovendien wijkt de struktuur en afmeting van de bebouwing in zo’n uitbreiding rigoreus af van de rest van het dorp. Prijsvraag de Zak werd georganiseerd om ideeen te ontwikkelen voor een andersoortige randbebouwing, die deze problemen zouden kunnen voorkomen.

Onze inzending bestaat uit een streng blokje woningen, die van twee kanten benaderbaar en bruikbaar zijn. In dorpsbebouwing is de voorkant veelal minder belangrijk dan de achterkant. Onze woning is dan ook omkeerbaar wat gebruik betreft. Tussen de voor- en achterwoning strekt zich een langgerekte patio uit, die gedeeltelijk overkapt kan worden. De hoogteligging van de ruimte is wisselend tov. het maaiveld, zodat de omringende “natuur” als het ware dwars door de woning kan vloeien. In de tuin kan begroeing voorkomen, die naar buiten toe het lommerrijke gezicht op dorp versterken. Door de dubbelwerking is het mogelijk verschillende woonvormen toe te laten, met ouders, met grote gezinnen, met werk aan huis e.d. Ook heeft elke woning zijn eigen garage, zodat de auto’s geen prominente plaats in het dorpsbeeld gaat opleveren. De kavelstruktuur herinnert aan de lange lijnen die in het zeeuwse landschap, versterkt door bomenrijen, ritme geeft aan de grote leegte.

gehonoreerd met 2e prijs[:]