Full House Caesuur

[:nl]2010

Middelburg

In 2000 werd een tweede prijs behaald in de DBEW competitie in Zuid Korea met een inzending getiteld Full House. Het betrof hier een minimale woning op een minimaal oppervlak, dat door middel van schuivende kasten ingedeeld en gebruikt kan worden naar behoefte.

Elke kast krijgt een functie, zoals slapen, wassen, ontspannen, zitten, eten, koken e.d. Op die manier kan ook het aantal kasten dat je wenst worden bepaald. Kasten die niet in gebruik zijn worden tegen elkaar aan geschoven, zodat extra ruimte ontstaat voor de functionerende kasten.

Gedurende de dag wijzigt dus het te benutten oppervlak en de plek daarvan: het huis is altijd vol. In de miljoenensteden van Azië is 25m2 aan woningoppervlak niet ongebruikelijk.

Het kastensysteem maakt wonen aan de ene kant wellicht wat rigide en mechanisch (daarom is er een vlucht kast toegevoegd: om te ontsnappen aan alle dwingende formaliteit), terwijl het aan de andere kant een continue wisselende ervaring van smalle en bredere ruimtebeleving wordt. Op die wijze kan wonen opnieuw worden gedefinieerd. Namelijk als onherroepelijk bestaansvoorwaarde, zoals James Baldwin het formuleerde in zijn boek Giovanni’s room.

Voor de viering van het twintigjarig bestaan van Laboratorium voor Architektuur, dat werd geïllustreerd met een wandeling langs etalages en ramen in de Middelburgse Lange Noordstraat, kwam galerie Caesuur op het idee om hun galerie te vullen met de kasten van Full House. Daartoe werd een schaal model van elke kast getekend passend in de verhoudingen van de ruimte.

In totaal werden vier kasten geproduceerd: slapen, ontspannen, wassen en koken, en de donkere kamer, waarin alle duistere activiteiten van het wonen zich afspelen. Een jaar lang worden de kasten van Full House gebruikt als onderkomen voor beeldend kunstenaars, dichters en muzikanten, die er hun werk tonen, voordragen en ook zelf verblijven.

De woning – die noodzakelijke voorwaarde – wordt steeds opnieuw gevuld met inhoud, gecompleteerd met een interieur als het ware. Er wordt een echt huis van gemaakt door er een ziel aan toe te voegen, die tijdens de opening op 1 oktober 2010 uitstekend voel- en hoorbaar werd gemaakt door de jonge Zeeuwse band Zaniac.

opdrachtgever: presentatieruimte Caesuur, Middelburg

ontwerp: Johan de Koning, 2010

realisatie: Gerard Niehe, Hans Overvliet, Willy van Houtum, september 2010

plaatmateriaal: Bouwgroep Peters, Middelburg

foto’s: Pieter van der Laan, Janne Wolterbeek, Jacqueline Midavaine

 [:]