Scuola Illustris

Een Illustere School voor Zeeland bij Hoogelande

De Illustere School bestaat uit 6 zware, gemetselde muren die half boven, half verzonken in een snede in de kleigrond van Zeeland gebouwd zijn. Turfgestookte ovens produceren de bakstenen die kenmerkend zijn voor dit gebied. Het ritme van zware muren zorgt voor een open en ruimtelijke konstruktie, die het vlakke landschap van Walcheren zo weinig mogelijk aantast. Grote romaanse openingen in de wanden, dragen licht naar binnen en geven de wanden een bijna eeuwig karakter. Tussen de muren hangen glazen dozen, waarin de verschillende aktiviteiten van de school gelokaliseerd worden. Dwars op de muren staan twee langerekte opaqe hulzen van glazen bouwstenen, waarin hellingbanen en liften zijn opgenomen. Alle verkeer binnen het gebouw is hierin gekonsentreerd. Schimmige gedaanten achter deze schermen bevolken de ruimte tussen de muren, zacht bewegend tussen de weerbarstige aarde en de onaantastbare hemel. Naarmate men hoger stijgt in het gebouw, neemt het abstrakte en geestelijk gehalte van de ruimte toe. Onderin de werkplaatsen, boven de zalen waarin men letters tot zich neemt; op het dak sta je oog in oog met de hemel en het lage, uitgestrekte land, de boomwanden in de verte en blijft de wind de enige beweging. De traagheid van de luie hellingbanen mengt zich met de traagheid van het Zeeuwse land. Kontemplatie is de enige uitweg.

projektarchitekt: Johan de Koning

studieplan 1992